Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren

Over de auteur

Harm Kloosterhuis is docent Inleiding tot de rechtswetenschap en Rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor studenten in het hoger juridisch onderwijs.

 

Over het boek

Wie jurist wil worden, moet niet alleen kennis van het recht verwerven maar ook juridische vaardigheden. Een centrale vaardigheid is het kunnen oplossen van een juridisch probleem – een casus.

 

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als systematische handleiding voor het oefenen met de methoden voor casusoplossen. Die methoden zijn gericht op het vinden en analyseren van rechtsregels en op het toepassen van die regels in het licht van de feiten van de casus. In de tweede plaats biedt deze uitgave praktische instructies voor het beargumenteren van een casusoplossing. Stap voor stap wordt gedemonstreerd hoe men van een overzicht van pro- en contra-argumenten tot een overtuigend, helder en correct geformuleerd juridisch betoog kan komen.


In het boek staan opdrachten waarmee je kunt oefenen in het analyseren van juridische argumentatie en jurisprudentie en in het oplossen van casusposities. De uitwerkingen van de opdrachten zijn te vinden op deze website.

Bestel Juridische methoden
BEX